gullan2014


Attached Source

SE JCH Har-Zeldas Gullan

Hon är MLS-testad och är ej bärare av MLS-genen. SE JCH Har-Zeldas Gullan S19249/2009 visade tidigt jaktlust med ett kortare hardrev vid några månaders ålder. Far till Gullan är FINJCH Huuhkajan Kimi...